کالر آیدی(مدیرت تماس) برای چه مشاغلی مناسب است؟

کالر آیدی(مدیرت تماس) برای چه مشاغلی مناسب است؟

کالر آیدی(مدیرت تماس) برای چه مشاغلی مناسب است؟

در بسیاری مواقع تماس گیرنده کد اشتراک خودش رو فراموش میکنه و اپراتور مجبوره مشخصات مشترک را در دفاتر یا نرم افزار پیدا کنه
این وضعیت باعث کند شدن عملکرد اپراتور ومعطلی مشترک میشه
برای رفع این مشکل و جلوگیری از اتلاف وقت می توان با استفاده از دستگاه کالرآیدی مانیتور شماره تماس مشترک را به نرم افزار خود انتقال داده
و اطلاعات مشترک از قبیل کد اشتراک، نام، آدرس ، سابقه خرید، مانده حساب و … را پیدا کرده، به سرعت بر روی مانیتور نمایش دهید
به این ترتیب اپراتور درهنگام تماس مشترک نه تنها جویای مشخصات وی نمی شود بلکه با اسم بردن نام مشترک، موجب برقراری روابط صمیمانه تری با مشتری
خواهد شد
کالرآیدی مانیتور را می توان در نرم افزارهای رستوران، تاکسی سرویس،
مدیریت شرکت ها و ، CRM
تماسها و پیام کوتاه، مدیریت مشتری
نمایندگی های خدمات و پشتیبانی و کلیه مکانهایی که اطلاعات تماس گیرنده برای آنها حائز اهمیت هستند مورد استفاده قرار داد
2 خط و 4خطش موجود هست.

نظر خود را بنویسید